I sommeren 2008 oprettede en frivillig gruppe en midlertidig forening med det formål at indsamle penge, der ubeskåret skulle gå til at styrke og udvikle kultur- og fritidslivet i lokalområdet og desuden medvirke til at skaffe midler til opførelsen af et Multihus i Simmersted.

Livsnydergruppen kan nu med glæde konstatere, at efter 15 år er alt i den bedste gænge.

Multihuset har siden 2012 været og er et vigtigt samlingssted for såvel sport, kultur som mange spændende fællesskaber på tværs af alder og interesse, og det er et stort aktiv for lokalsamfundet Simmersted, Maugstrup og Kastvrå.

Derfor har Livsnydergruppen besluttet, at den midlertidige forening har opfyldt sit formål, og derfor med ro i sindet kan opløses som selvstændig forening, hvilket sker på den kommende generalforsamling.

Livsnydergruppen takker alle, der har støttet op om vore mange aktiviteter.

Vi er vært ved et let traktement på den sidste generalforsamling mandag d. 20.marts 2023 kl.19.

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen Jonna Boye, Ingeborg Hjort, Hanne Nissen og Ulla Toft.


  Bestyrelsen 2022:

Formand: Ulla Toft Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04
E-mail: uto@km.dk

Næstformand: Ingeborg Hjort Haderslevvej 34, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 15
E-mail: ingeborg@maugstrup.dk

Kasserer: Jonna Boye Østerskovvej 1 B, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 17
E-mail: jmboye@bbsyd.dk

Medlem: Hanne Juhl Nissen Simmersted Byvej 11, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 61 04
E-mail: hannenisssen@simmersted.dk


Fra venstre: Ulla Toft, Hanne Nissen, Ingeborg Hjort og Jonna Boye

Suppleant: Gunvor S. Hansen Landgangen 7, 6100 Haderslev, 
tlf. 74 54 26 72
E-mail: gsh@km.dk

Revisor: Karen Marie Møller Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 72
E-mail: simmerstedbyvej2@hotmail.com

Revisor: Carsten Friis Simmersted Byvej 20, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 60 80