Fenol-ulykken i Simmersted:

Det var en kold vinternat mellem den 20. og 21. januar 1972, at Simmersted Vandværk blev kendt ud over det ganske land, ja endog længere ud i verden.
En tankvogn på afveje med giftig fenol blev årsagen til Danmarks indtil da mest omfattende forureningsulykke, der i uger og måneder skulle komme til at påvirke hverdagen for beboerne i det ellers så fredelige Simmersted.
Dengang var man fra myndighedernes side stort set uforberedt overfor den slags ulykker, ikke mindst i Simmersted, hvor en række af uheldige omstændigheder inden for forskellige myndighedsområder gjorde situationen ret så problematisk.

Klokken 00.12 den 21. januar 1972 blev strømmen til vandværket afbrudt, og ventilerne lukket, og siden er der ikke leveret vand til ledningsnettet herfra.
En sådan foranstaltning skaber ret hurtig problemer for mennesker og dyr. Drikkevand kan ikke undværes ret længe. Derfor blev straks fra morgenstunden etableret en nødforsyning af vand; i det et brandkøretøj kørte ud med 2000 l vand ad gangen til de berørte.
Senere samme dag blev der rundt omkring i byen af civilforsvaret opsat en del vandkar, som blev fyldt op af tankvogne fra Haderslev Mælkecentral.

Det stod fra starten klart, at der hurtigst muligt måtte etableres en bedre løsning, og den 24. januar startede CF med udlægning af 2850 m slange til forsyningsledning fra Maugstrup Vandværk til Simmersted.
Den 25. januar kl. 18.45 løb der igen vand ud af hanerne hos beboerne i Simmersted. Det var en nødløsning med mange problemer - hård frost med sprængte rør og slanger, utætte pakninger, flytning af ledningen og andet - men dog en løsning, der i ca. 100 dage leverede vand til området, sjældent med ret meget tryk, og dog bedre end ingenting.

Dette med en vandforsyning fra Maugstrup blev ikke modtaget med den største begejstring, og da talen om en permanent løsning med vand fra vandværket i Maugstrup kom på tale, var der ret stor modstand fra begge byers sider.
Da myndighederne fastslog, at der ikke kunne blive tale om at genåbne vandværket i Simmersted eller foretage anden boring i nærheden, blev der efter ret så mange møder besluttet, at der skulle nedlægges en ledning fra Maugstrup til Simmersted. Denne blev taget i brug i maj måned.

Tilbage stod - hvem betaler - og ingen i dag kan vel påstå, at der fremkom en retfærdig løsning for de berørte.
Vedtagen lovgivning om forsikring og erstatning i sådanne sager har siden rettet op herpå for efterfølgende ulykker.
På mange områder, når det gælder forurening, har Simmersted ulykken betydet, at man i dag er betydelig bedre rustet i sådanne tilfælde.
Arbejdet i Simmersted sluttede den 1. juni. 131 dage efter tankvognens uheldige landing.
Meget er siden glemt; men det skal fremhæves, at den mest besindige og fornuftige holdning gennem hele forløbet, var beboernes, og vil blive husket af os, der var med - tak for mangen en kop kaffe i den tid det stod på.

H.E. Høyer