Der findes for tiden 2 stier, der kan startes med udgangspunkt i Simmersted.

Baggrunden for etablering af stierne var det lokale arbejde, der tog udgangspunkt i Vojens Kommunes oplæg til ny kommuneplan.
Mange beboere havde et ønske om/behov for at kunne gå en tur, som ikke kun var rundt om byen, eller ud af den ene vej og tilbage ad samme vej igen.

Stierne er ikke egnet til barnevogns kørsel, da de nogle steder blot er en trampet sti.
Stierne er etableret af "stifinder" gruppen, med tilladelse fra velvillige lodsejere.

Mose-stien blev indviet i august 1998.
Sønderskov-stien blev indviet juni 2001.

Der arbejdes med at etablere en sti langs bækken ned til mosen, så mose-turen kan afkortes.
Stierne er markeret med pæle, der er malet
rosa i toppen.