Vedtægter for Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup

§ 1. Foreningens navn er: "Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup". Foreningens formål er ved forskellige aktiviteter at skaffe midler til opførelse og drift af Multihuset. Foreningen er hjemmehørende i Simmersted, 6500 Vojens i Haderslev Kommune.

§ 2. Alle lokale beboere er kontingentfrie medlemmer. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.

§ 3. Generalforsamlingen i Multihusets Støtteforening vælger en bestyrelse på 3 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges 2 suppleanter.
Der vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
I ulige år er et bestyrelsesmedlem på valg. I lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant vælges for et år ad gangen.

§ 4. Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed.

§ 5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens bankkonto: 9737 0002437287