Takstblad for Fællesvandværket Maugstrup   1. januar 2022
 
Tilslutningsbidrag (eks. moms): Indeks:: 1,0078
 
A: Enfamiliehus i bymæssig bebyggelse:    Indskud hovedanlæg:

kr.

4.921,00 

 
                                                                  Bidrag forsyningsledning

kr.

23.018,00 

 
                                                                  Bidrag stikledning:

kr.

4.640,00 

 
                                                                  I alt:

kr.

32.579,00 

 
 
B: Enfamiliehus i åbent land:                     Indskud hovedanlæg:

kr.

9.842,00 

 
                                                                 Bidrag forsyningsledning:

kr.

45.835,00 

 
                                                                 Bidrag stikledning:

kr.

9.258,00 

 
                                                                 I alt:

kr.

64.935,00 

 
 
C: Landbrugsejendomme:                         Indskud hovedanlæg:

kr.

12.302,00 

 
                                                                Bidrag forsyningsledning:

kr.

57.293,00 

 
                                                                Bidrag stikledning:

kr.

11.935,00 

 
                                                                I alt:

kr.

81.530,00 

 
 
D: For ejendomme i forsyningsområdet, der ønsker at få vand fra Fællesvandværket Maugstrup, og som ligger mere end 50 m fra nuværende ledningsnet, skal tilslutningsbidraget aftales med bestyrelsen.
 
E: Tilslutninger på Kongstedvej nord for nummer 1 og nummer 12 samt på Østerskovvej, aftales med bestyrelsen og følger ikke punkt A, B eller C. Tilslutninger på Stydingvej efter nummer 4 skal aftales med bestyrelsen, og følger ikke punkt A, B eller C.
 
F. Målerbrønde og vandmålere, der af en eller anden årsag er blevet ødelagt, erstattes af forbrugeren på den pågældende adresse. 
 
Beløbene for forsynings- og stiklednigsbidrag reguleres hvert år pr. 1. oktober iht. Danske Vandværkers prisindeks, baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik.
 
Vandpriser:

Eks. moms 

Inkl. moms 

Vandpris, forbrug pr. m3:

kr.

2,60 

3,25 

Statsafgift på ledningsført vand, pr. m3:

kr.

6,37 

7,96 

Fast afgift, pr. år pr. ejendom / boligenhed:

kr.

1.050,00 

1312,50 

Målerafgift, pr. år

kr.

100,00 

125,00 

 
Opkrævning foretages i 4 rater. (januar, april, juli og oktober)
Årlig opgørelse foretages pr. 31. december.
 
Gebyrer:
 

Eks. moms 

Inkl. moms 

Rykker-, lukkebrev:

kr.

100,00 

momsfri

For sent eller ikke afleveret selvaflæsnings-oplysninger:

kr.

100,00 

momsfri

Manuel aflæsning p.g.a. ingen selvaflæsnings-oplysninger:

kr.

450,00 

momsfri

Flytteopgørelse:

kr.

150,00 

187,50 

Oplysninger til advokat / ejendomshandler ved hushandel:

kr.

250,00 

312,50 

Lukkegebyr:         faktiske omkostninger +

kr.

600,00 

750,00 

Genåbningsgebyr: faktiske omkostninger +

kr.

1.500,00 

1.875,00 

Ulovlig vandforbrug: (f.eks. brudt plombering)

kr 

3.000,00  

3.750,40