Sølvskatten i Simmersted:

En af de første dage i december 1945 blev der gjort et bemærkelsesværdigt sølvfund ved Simmersted mose, som ligger nord for landsbyen Simmersted.
I kanten af et vandløb beliggende ved Nørgaard, der ejedes af Holger Mikkelsen, fandt medhjælperen Peter Lepik sølvskatten.
Han så noget ligge i vandkanten, som skinnede.
Sølvet lå frit i jorden ved et par karakteristiske sten.
Ved hjælp af en hakke fik han gravet sølvet op. Desværre blev en del af genstandene ødelagt ved den hårdhændede opgravning, noget Peter Lepik senere beklagede meget; men han vidste jo ikke på det tidspunkt, hvad det var, han havde fundet.

Fundet blev straks indleveret til Haderslev Museum, der videresendte det til Nationalmuseet.
Her konstaterede man, at det drejede sig om et meget sjældent fund fra Germansk Jernalder, 6. årh. e. Kr. f., idet fundet indeholdt Romerske mønter fra perioden 350 - 480 efter Kr. f.

På dette tidspunkt havde man kun gjort et fund af denne kategori, nemlig Høstentorp-fundet på Sjælland. Siden er gjort 2 - 3 fund yderligere.

Fundet består af brud-sølv (mange små dele) - se billede nerdenfor.

Museet har den teori, at det har tilhørt en omvandrende sølvsmed, som af omstændighederne er blevet tvunget til at gemme sølvet af vejen for en tid på grund af ufred i området, hvorunder han kan være blevet dræbt.

Sølvværdien blev af Nationalmuseet sat til 176,- kr. og oveni beløbet blev tilføjet en dusør, således at Peter Lepik i alt fik udbetalt 200,- kr.

Sølvfundet gjorde at Peter Lepik fik stor interesse for arkæologi, og året efter i december 1946 fandt han flere stumper sølv samme sted som i 1945.

I 1985 gennemsøgtes stedet med metaldetektor af museumsinspektør Steen Andersen og Peter Lepik, hvorved der yderligere fremkom nogle stumper sølv.

Peter Lepik var i en årrække ansat ved museet. Han boede hele sit liv sammen med sin familie i Simmersted - Maugstrup området, hvor han var kendt som en farverig person. Peter døde i 1988, 68 år gammel.

Hans Neuman, der var museumsinspektør i 1945 arbejdede ihærdigt på at få skatten til Haderslev Museum; men på grund af fundets sjældenhed ville Nationalmuseet ikke tillade dette.

Lennart Madsen (Haderslev Museum) udtaler, at når museet om et par år skifter udstilling, er der håb om, at fundet bliver givet tilbage til Haderslev Museum, således at sølvskatten kan komme tilbage til den egn, hvor den blev fundet og vitterlig hører hjemme.